INVESTEER IN NEDERLAND

ONTWIKKEL NEDERLAND
MET ONS MEE!

Als publieke of private organisatie heb je dagelijks te maken met onze snel veranderende maatschappij en de daarbij behorende uitdagingen op de arbeidsmarkt. Zo kijk je bijvoorbeeld niet op van een recent Mckinsey-rapport waarin wordt geschetst dat 800.000 werkende Nederlanders per jaar bij- of omgeschoold moeten worden om de ontwikkelingen bij te benen. Er moet iets gebeuren om werkend Nederland en de BV Nederland duurzaam inzetbaar te krijgen en houden. Maar waar lopen we vaak tegenaan als we mensen vooruit willen helpen?

  • Opleidingen/trainingen en studies zijn vaak sectoraal waardoor mobiliteit lastig is
  • Scholing is vaak aanbodgericht en niet onafhankelijk (gefinancierd door werkgever of uitkeringsinstantie)
  • Scholing sluit in veel gevallen ondanks verwoede pogingen nog steeds niet goed aan bij de vraag uit het bedrijfsleven
  • Voor veel mensen die praktisch geschoold zijn, blijft de poort naar opleidingen vaak gesloten
  • Diploma’s en opleidingen zijn steeds minder passend
  • En de manier waarop we leren en ontwikkelen is vaak nog klassiek en sluit niet meer aan bij de eisen en wensen van de huidige maatschappij.

Natuurlijk wordt niemand vrolijk van een rijtje aan problemen. Daarom werken steeds meer organisaties samen met Hive aan de oplossing voor de arbeidsmarkt van morgen. Hive is begonnen als pilot en al snel genomineerd als voorbeeldproject van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook private partijen zoals Google zien de waarde van de kersverse social enterprise Hive om Nederland economisch sterker te maken. De waarde van Hive wordt naast de ervaringen van deelnemers bewezen door een recent wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Tilburg.

Hive is nog piepjong en dus is nog niet alles in beton gegoten. Dus wat we voor elkaar kunnen betekenen? Laten we het ontdekken!

DE TOEKOMST VAN WERK BEGINT HIER!

Enkele voorbeelden van de manier waarop je kunt samenwerken met Hive:

VOOR PUBLIEKE ORGANISATIES:

SOCIAL RETURN
ON INVESTMENT

Investeer in het ontwikkelen van mensen via social return.

MAATWERK
INVESTERING

Er zijn legio mogelijkheden om maatwerk te creëren in pilot / projectvorm en met of zonder subsidie-constructies.

DIRECTE
INVESTERING

Investeer in H!VE'R pakketten om werkenden of niet-werkenden de volgende stap te laten zetten in hun loopbaan en/of leven.

VOOR PRIVATE ORGANISATIES:

DIRECTE
INVESTERING

Investeer in H!VE’R pakketten voor je medewerkers of ga voor maatwerk door met ons een maatwerkpakket samen te stellen.

INDIRECTE
INVESTERING

Denk met ons mee en met onze aansprekende partners om het netwerk van Hive verder te vergroten.

TOP