NIEUWS

Een tijdje geleden hebben we vol trots verteld dat we in West-Brabant samen met MKB-werkgevers en werknemers in de klimaat- en energiesector aan de slag gaan: https://www.hive.nl/hive-geeft-een-boost-aan-groene-mkb-bedrijven/. En ‘aan de slag gaan’ betekent in ons geval medewerkers via de unieke H!VE-aanpak voorbereiden op het werk van morgen! Donderdag 13 februari vond de officiële kick-off van deze
Werk verandert. En door het hoge tempo in robotisering en automatisering steeds sneller. Om bij te blijven in deze snel veranderende wereld gaan werkgevers en werknemers in Gelderland gezamenlijk aan de slag. Zo gaat de H!VE’Community in Gelderland vanaf deze maand open voor werkenden en niet-werkenden en gaat de Hogeschool Arnhem en Nijmegen onderzoek doen
Op steeds meer plekken in Nederland helpt Hive medewerkers om (weer) de baas te worden over hun werk, talent en toekomst. De nieuwe, unieke, wetenschappelijk gevalideerde Hive-aanpak zorgt voor een rugzak vol aan nieuwe (21e eeuwse) vaardigheden en een boost in zelfvertrouwen. Kortom wie ‘vast’ zit maken we ‘los’. En dat zorgt weer voor wendbare
Ok…als MKB-ondernemer heb je tegenwoordig je handen vol. Denk aan het werk in combinatie met al die technologische en digitale ontwikkelingen die voorbij flitsen en waar je iets mee moet. En voor ondernemers die nu bezig zijn in de klimaat- en energiesector komt er met alle recente ontwikkelingen nog een schepje bovenop. Hoe zorg je
Wat heb je nodig om mensen voor te bereiden op de steeds verdergaande robotisering en automatisering? Dat was de hoofdvraag die op 18 april jl. centraal stond tijdens een speciale bijeenkomst bij de Sociaal-Economische Raad in Den Haag. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, werd er eerst teruggekeken naar een unieke pilot in de
TOP